Prof. Dr. Aysel UYSAL


Prof. Dr. Aysel Uysal, ilk, orta ve lise öğretimini Antalya’da tamamladıktan sonra derece ile girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olup, uzmanlık sınavını da derece ile kazanarak, yine  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli hastaneler ve muayenehanesinde uzman hekim olarak görev yaparken iki kız çocuğunu da büyütmüştür. 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında ilk jüri sınavında doçent doktor, 2020 yılında profesör ünvanını almıştır.

Perinatoloji (gebelik ve fetusun hastalıkları) alanında birçok kurs ve toplantıya katılmış, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Perinatoloji Ünitesinde görevlendirmeli olarak eğitim yapmıştır. Gebelik hastalıkları (diabet, obezite, bulantı kusma),  erken doğumlar, gebelikte tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, sporun ve beslenmenin doğum şekline etkisi, doğum zamanının ve şeklinin bebeğin doğum sonu akciğer problemlerine etkisi, ikili ve üçlü testlerle ilgili çok sayıda uluslararası yayını ve kongre sunumları mevcuttur.

2010 yılından itibaren   kapalı cerrahi (laparoskopi ve histeroskopi) yöntemi ile daha fazla  ameliyat yapmaya başlamıştır. 2015 yılında robotik cerrahi kursu almış ve  son versiyon olan Da Vinci XI® Robotik Cerrahi Sistemi   ile çeşitli rahim ameliyatlarını yapmaktadır. 

Aynı dönemde ürojinekoloji  (rahim, idrar torbası ve bağırsakların vajinada aşağıya sarkması, idrar ve büyük abdestini kaçırma) alanında çeşitli kurs, kadavra çalışmalarına katılıp bu konuda uzmanlaşmış hocalardan birebir eğitim almıştır. Bu grup hastalıkların, hastanın yaşına, genel sağlık durumu ve cinsel hayatının olup olmamasına göre kişiye özel yapılan; vajinal yolla, karından açık olarak, laparoskopik ve robotik yolla yapılan değişik ameliyatlarını ve tedavilerini yoğun şekilde yapmaktadır. 2016 yılında   bu konuda, bölge hekimlerine yönelik 2 günlük bir kurs düzenlenmesini organize etmiştir. Laparoskopik ve robotik ürojinekolojik ameliyatlar hakkında uluslararası yayınları ve kongre sunumları bulunmaktadır.

2011 -2015 yıllarında Antalya KETEM’in kadın doğum danışman hekimi olarak görev yapmıştır. Antalya merkez ve İlçelerden yönlendirilen, rahim ağzı kanser taraması sonucu  anormal olan hastalara kolposkopi (rahim ağzının yüksek ışık altında, çeşitli boyalar uygulayarak, büyütülerek incelenmesi, şüpheli alanlardan biyopsi yapılması) yapmıştır ve tedavilerini gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kolposkopi ünitesini kurmuştur ve burada görev yapmıştır.

 

2014 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Tüp Bebek Ünitesinde görevlendirmeli olarak 6 ay çalışmış,  İnfertilite ve Tüp Bebek Eğitimini (ÜYTE Eğitimi) tamamlamıştır. 2014 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine İnfertilite polikliniği ve androloji laboratuvarını  kurmuştur. Bu ünitede kısırlık tedavisinin, IVF dışındaki işlemleri olan yumurtlama tedavileri (ovulasyon indüksiyonu), aşılama (Iintra uterin inseminasyon) tedavileri yapılmıştır. Yıllar süren kararlı çalışmalarıyla 2022 yılı 20 Mayıs tarihinde Antalyanın ikinci kamusal tüp bebek ünitesini kurmanın kıvancını yaşamıştır. Ünitenin kurucusu ve sorumlu hekimi olarak hem kendisinin hem de kliniğin ilk hastasının tüp bebek tedavisinin gebelikle sonlanması da gurur verici olmuştur. 2023 Şubat ortasına kadar  tüp bebek ünitesinde çalışmalarını sürdürmüştür. İnfertilite ünitesinde binden fazla hastayı tedavi etmiştir. Ayrıca infertilitesi olup miyom, polip, hidrosalpinks, yumurtalık kisti, rahim içinde perde veya yapışıklık olan, tüpleri kapalı veya önceden bağlanmış olan çok sayıda hastayı da ameliyat etmiştir.

Antalyanın en çok hasta sayısına sahip referans hastanesinde 2011 yılından beri  1000 den fazla laparoskopik ameliyat bir o kadar da açık veya vajinal ameliyat yapmıştır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayımı ve kongre sunumları mevcuttur. Çok sayıda asistan hekime tez danışmanlığı yapmıştır.

Antalya’ya  üçüncü basamak, tüm üniteleri olan modern bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kurmanın huzurunu taşımaktadır.

Misyonu bilimsel bulguları takip ederek,  Hipokrat yeminine, etik ilkelerine bağlı kalarak, hastalarının bireysel farklılıklarına saygılı ve en itinalı şekilde hekimlik yapmaktır.

 

 

Hekimlik Eğitimi


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Eğitimi: 1991 Ankara, Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1996

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar


Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Antalya Tabip Odası

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)

Türk Ürojinekoloji ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

European Society for Gynaecological Endoscopy(ESGE)

Clinical Robotic Surgery Association

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar


Sertifikalar ve Katılım Belgeleri