Düşük  tıbbi dilde “abortus” olarak adlandırılmakta olup gebeliğin ilk yarısında yani yirminci gebelik haftasından önce veya bebek 500 gram ağırlığa ulaşmadan önce gebeliğin değişik nedenlerle sonlanmasıdır.
Yüksek ateşle seyreden enfeksiyonlar, plasentadan bebeğe geçen bazı mikroorganizmaların yol açtığı hastalıklar, genetik problemler, annenin ciddi kronik hastalıkları, hormonal sebepler nedeniyle bazan da saptayamadığımız nedenlerle fetus anne karnında 20. Haftadan önce ölebilir veya bebek canlı olduğu halde engellenemeyen düşük gerçekleşebilir.
Bazan ultrasonografi ve/veya genetik testlerde bozukluk saptandığı için aileye gebeliği sonlandırma seçeneği sunulabilir ve düşük tıbbi gerekçeyle yapılır. 
Annenin kanser, kontrol altında olmayan kronik hipertansiyon, kontrolsüz diabet, kronik böbrek hastalığı, kalp hastalığı, teratojenik ilaç kullanması, radyoaktif ışınlara maruz kalması hallerinde de tıbbi nedenlerle gebelik sonlandırma seçeneği sunulabilir.
Evli çiftlerde her ikisinin onayı ile, bekar ve 18 yaş üstü kadınsa kendi onayı ile istemli gebelik sonlandırma gebeliğin 10. Haftasına kadar yapılabilir.
Bu işlemlerde gebelik haftası ve hastanın özelliklerine göre en uygun gebelik sonlandırma yöntemi seçilir. 10 hafta ve altında Karman aspirasyonu ile küretaj yöntemi tercih edilir.