Gebelik takibi nedir?

Gebelik takibi gebelik sürecinde alınan tıbbi bakımı içerir. Gebelik öğrenildiğinde en kısa sürede takiplere başlamak gereklidir.

Gebelik izlemi sizin ve bebeğinizin iyi olup olmadığını bilmemizi sağlar. 

Hekiminiz sizin ve bebeğinizin sağlığını kontrol eder.

Sağlıklı gebelik süreci için bilgilendirilirsiniz, sağlıklı beslenme ve uygun egzersizlerle ilgili öneriler alırsınız.

Gebelik ve doğumla ilgili olasılıklar ve seçenekler hakkında bilgilendirilirsiniz.
Endişeleriniz  ve sorularınızı paylaşıp detaylı açıklayıcı cevaplar alırsınız.
Etraftan edindiğiniz bilgi ve duyumların hangi endişelerden kaynaklandığını, doğru olup olmadığını ve bilimsel bilgilere dayalı cevapları öğrenirsiniz.
 8-12 ve 18-21. Gebelik haftalarındaki ultrasonlar oldukça önem taşır, mutlaka yapılmalıdır. 
Kromozomal anomaliler için( en sık Down Sendromu)için tarama testleri ( ikili- dörtlü test, anne kanında fetal hücre) ile bebeğinizde sık görülen  kromozomal anomalilerin görülme riskine bakılır. 


TORCH adı verilen gebelikte anne  geçirildiğinde bebekte çeşitli problemlere yol açabilen enfeksiyon ajanlarının testleri yapılır. Sifiliz ve Hepatit B gibi hastalıkların taraması yapılır.

Doğuma hazırlık ve anne dostu doğum olanağının sağlanması
 

Amaç:  Annelerin doğumlarını güzel bir deneyim olarak sağlıklı ve mutlu bir gün olarak  hatırlamalarıdır. Bu hem bireysel hem de toplumsal bir haktır.
Barselona Anne Hakları Bildirgesi’ne göre;  Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır.

Bunu sağlamak için  gebeye ve eşine ( veya ona doğumda eşlik edecek yakınına) doğum öncesi bakım ve  “Doğuma Hazırlık Eğitimi” ne katılım sağlanır.
Doğuma hazırlık için grup oluşturulup doğum süreci ve doğumun gerçekleşeceği kurum hakkında bilgiler verilip nefes ve gevşeme egzersizleri öğretilir.
Doğum bir kadının anneliğe geçiş deneyimidir. Ancak günümüzde doğum hastanelerde gerçekleştiğinden anne adayları; tanımadıkları ortamda bulunma,

mahremiyetini korumaya çalışma ve bilmedikleri  doğum eylemi süreci ile baş etmeye çalışmaktadırlar. Doğum eylemindeki kadınlar, yaşadıklarını ve olup

bitenleri yeterince bilemedikleri ve  anlayamadıkları için korku, endişe ve gerginlik yaşamaktadırlar. 

Bu nedenle gebelik sürecinde ve  doğum  eylemi sırasında verilen profesyonel destek, kadının doğum eylemi ile baş edebilme gücünü geliştirebilir ve olumsuz deneyim yaşamasını önleyebilir.

 Doğum desteği ; doğum yapan kadına  aktif fiziksel yardım etme, duygusal ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama, rahatlığını sağlama şeklindedir.

Bu yaklaşımlar  doğum sonuçlarını iyileştirmekte, kadının benlik saygısı artmakta ve annelik rolüne geçişi kolaylaştırmadır.

İleride sizlere bu konularda detaylı sunumlar yapacağım.